Årsmelding 2013

ÅRSMELDING FOR  GJESDAL BYGDAHUS 2013

I 2013 har styret hatt 5 styremøter og behandla 9 saker i tillegg har vi hatt et ekstraordinært årsmøte pga parkeringsplassen.

Behandlande saker er:

 • Parkeringsplassen
 • Investeringer
 • Utleie av bygget
 • Vaktmesterordning
 • Vaskedagen
 • Ryddedagen
 • Nøkkelsystemet
 • Nettsiden
 • Årsmøte

Vi har kjøpt inn kombidamper og varmeskap til kjøkkenet, Livar Ravndal har i år begynt som vaktmester og reparatør og tek seg av forefallende arbeid. I 2013 er vinduer og deler av utvendig panel skiftet ved inngangspartiet. Inge og Ann Iren Gjesdal skal frå feb 2014 ta over utleieansvaret for huset etter Frøydis Tjemsland.

Mykje av tida til styret i år har gått med til å kjempe mot kommunal arroganse og den haldninga kommunen har vist ovanfor oss som grunneigar. Når saken er avslutta bør den evalueras og vi bør nok informere politikarane i etterkant om korleis deler av administrasjonen i kommunen har opptrett. Kommunen har kosta advokat for bygdahuset og advokaten vår var sjokkert over arrogansen til kommunens representantar. Og når ein advokat er sjokkert er det alvorleg.

Styret var ikkje representert på bygdahusa sin årlege samling som i år var på Undheim

Bygdahuset fikk en gave på kr 2000,- fra Finn Marton Gjesdal i 2013.

Vaskedagen 16. mars og ryddedagen 29. april vart godt gjennomførde, med kjempeinnsats av eiger laga

Besøk gjerne internettsida som er www.bygdahus.no

Styret i 2013 har bestått av:

 • Leiar: Magnus Søyland
 • Nestleiar: Kjetil Ravndal
 • Sekretær: Kjetil Nedrebø
 • Kasserar:  Tellef Lima Eidland
 • Styremedlem: Ingrid Hareland
 • Styremedlem: Sissel Auestad Øvstebø

Utleielokaler som passer til de fleste anledninger