Årsmelding 2017

I 2017 har styret i Gjesdal Bygdahus gjennomført 3 styremøter. Under disse møtene har styret behandlet disse sakene:

 • Parkeringsplass
 • Drifts saker
 • Investeringer
 • Utleie av bygget
 • Ansatte
 • Vaskeansvarlige
 • Brannvern, IK Internkontroll
 • Vaktmesterordning
 • 17. mai
 • Vaskedagen
 • Ryddedagen
 • Nøkkelsystemet
 • Markedsføring
 • Årsmøte 2017

Styret 2017 har bestått av:

 • Leder: Kjetil Nedrebø, GBU
 • Kasserer: Geir Oluf Hareland, GBL
 • Styremedlem: Tarjei Gjesdal, GBL
 • Styremedlem: Arne Aarre Madland, GBU
 • Styremedlem: Valborg Sør-Reime Søyland, GBK
 • Styremedlem: Liv Siqveland Borgersen, GBK

Under årsmøte 2015 ble eierlagene enige om at 2016 skulle bli et spareår. Denne tanken ble videreført til 2017 under årsmøte 2016. Det er investert i nye hodemikrofoner, nye kaffikanner og nytt lerret til kjelleren.

Det ble på årsmøte 2016 bestemt at gulvet i bøttekottet nå måtte fikses. Her var det råte over lengre tid. Her har Livar Ravndal hatt ansvaret og resultatet har blitt veldig bra. Det er nå blitt lagt fliser på gulvet istedenfor belegg som det var tidligere og det er støpt med betong under.

Bygget har hatt jamn utleie gjennom hele året og det har ikke vært noen større utfordringer i driften.

Det har vært et rolig år for styret uten de store utfordringene.

Mvh

Kjetil Nedrebø

Styreleder

Utleielokaler som passer til de fleste anledninger