Årsmelding 2018

I 2018 har styret i Gjesdal Bygdahus gjennomført 3 styremøter. Under disse møtene har styret behandlet disse sakene:

 • Parkeringsplass
 • Drifts saker
 • Investeringer
 • Utleie av bygget
 • Ansatte
 • Vaskeansvarlige
 • Brannvern, IK Internkontroll
 • Vaktmesterordning
 • 17. mai
 • Vaskedagen
 • Ryddedagen
 • Nøkkelsystemet
 • Markedsføring
 • Årsmøte 2018

Styret 2018 har bestått av:

 • Leder: Kjetil Nedrebø, GBU
 • Kasserer: Geir Oluf Hareland, GBL
 • Styremedlem: Arne Eivind Bollestad, GBL
 • Styremedlem: Arne Aarre Madland, GBU
 • Styremedlem: Valborg Sør-Reime Søyland, GBK
 • Styremedlem: Liv Siqveland Borgersen, GBK

2018 har vært et bra år for Bygdahuset med mye utleie av huset gjennom hele året. Det har likevel som vanlig vært størst utleie på høsten.

Gjesdal Kommune har i år ved flere anledninger leid huset pga oppussingen av Veveriet, både til kommunestyremøte og til utdeling av Utmerkelser ved nyttår.


Gjesdal Bygdahus fremstår som et solid og allsidig utleiebygg som passer til de fleste anledninger.

Det har likevel vært noen enkelanledninger hvor leietakerne ikke har vært flinke til å rydde etter seg. Noe som har medført unødvendig arbeid for vaskeansvarlige. Dette er en risiko med å drive utleie og dessverre ikke noe vi kan 100% forsikre oss mot.

I de fleste tilfellene er leietakerne eksemplariske og går fra huset slik de skal.

Det er ikke utført noen større investeringer på huset dette året og det har kun vært behov for å utføre noe mindre driftsvedlikehold.

Ønsker å takke utleieansvarlige Inge og Ann Iren Gjesdal som gjør en fantastisk jobb for Bygdahuset.

Ønsker også å takke de vaskeansvarlige som sørger for at huset holder seg rent og pent for alle som kommer.

Mvh

Styret

Utleielokaler som passer til de fleste anledninger