Årsmelding 2015

ÅRSMELDING FOR  GJESDAL BYGDAHUS 2015

Skrevet av leier Kjetil Nedrebø

I styreåret 2015 har styret i Gjesdal Bygdahus gjennomført 5 styremøter og behandla 13 saker.

Behandla saker er:

 • Generell orientering
 • Parkeringsplassen
 • Driftssaker
 • Investeringar
 • Utleie av bygget
 • Ansatte
 • Vaskeansvarlige
 • Brannvern, IK Internkontroll
 • Vaktmester ordning
 • Vaskedagen
 • Ryddedagen
 • Nøkkelsystemet
 • Markedsføring
 • Årsmøte

Generelt har styreåret 2015 vært et rolig år for styret i Gjesdal Bygdahus. Styret og utleieansvarlige har kunnet fokusere mer på utleie istedenfor større investeringssaker. Det har heller ikke vært mulig å benytte de store summene til investeringer. Dette er en følge av det svake resultatet på regnskapet i 2014. Likevel er det blir gjort noen oppgraderinger på huset. Blant annet er det kjøpt inn og montert opp 2 nye høyttalere til lydanlegget i Storsalen. Det har også blitt gjort noen oppgraderinger og nødvendig vedlikehold på toalettene oppe og ned i løpet av året.

På drift er det blir gjort vesentlige utbedringer på taket ift blikkslagerarbeid rundt ventilasjonshattene og diverse andre blødende sår. Nå skal taket være tett og holde en stund.

Vi har vært nødt til å skifte ut brannsentralen pga lynnedslag i løpet av året. Dermed er det også investert i overspenningsvern for å unngå at lynet tar sentralen på nytt.

Utleieansvarlige Inge Gjesdal og Ann Iren Aarre Gjesdal har gjort en kjempe god jobb i år ift utleie og oppfølging av leietakere. Inge Gjesdal har vært flink til å møte på styremøtene.

Brannvernsansvarlig Tore Hommeland har også blitt en viktig ressurs for Bygdahuset. Han har tatt skikkelig tak i Brannvernsboka (nå kalt IK Internkontrolls permen) og løftet den til dagens standard og krav.

Livar Ravndal har hatt det veldig travelt dette året hjemme med bygging av nytt fjos, og har derfor ikke hatt anledning til å utføre flere av de planlagte oppgavene som var planlagt i 2015.

Dette har styret vurdert at ikke haster og kan bli tatt når det finnes anledning og penger.

Majken Hetland og Silje Nes har også i 2015 gjort en god jobb som vaskeansvarlige på huset og det virker som vi har funnet en løsning som fungerer positivt for alle parter.

Vaskedagen ble i 2015 arrangert helga før årsmøte. Lørdag 7. feb. Dette ble en positiv måte å gjennomføre vaskedagen, siden vi da fikk tatt en grundig gjennomgang av husets stand rett før årsmøte. Det ble på årsmøte i 2014 utarbeidet en sjekkliste for vaskedagen som ble brukt. Denne gjorde organiseringsjobben under selve vaskedagen mye lettere.

Ryddedagen ble gjennomført man 4. mai. Det var greit oppmøte. GBK hadde misforstått ift dato og fikk dermed ansvar for å luke bedene i etterkant.

Styret i 2015 har bestått av:

 • Leier: Kjetil Nedrebø
 • Kasserar: Terje Hareland
 • Styremedlem: Peder Ravndal
 • Styremedlem: Tarjei Gjesdal
 • Styremedlem: Ingrid Hareland
 • Styremedlem: Valborg Søyland

 

Utleielokaler som passer til de fleste anledninger