Årsmelding 2019

I 2019 har styret i Gjesdal Bygdahus gjennomført 3 styremøter. Under disse møtene har styret behandlet disse sakene:

 • Ansvarsfordeling
 • Parkeringsplass
 • Drifts saker
 • Investeringer
 • Utleie av bygget
 • Ansatte
 • Vaskeansvarlige
 • Brannvern, IK Internkontroll
 • Vaktmesterordning
 • 17. mai
 • Vaskedagen
 • Ryddedagen
 • Nøkkelsystemet
 • Markedsføring
 • Årsmøte 2019

Styret 2019 har bestått av:

 • Leder: Kjetil Nedrebø, GBU
 • Kasserer: Geir Oluf Hareland, GBL
 • Styremedlem: Arne Eivind Bollestad, GBL
 • Styremedlem: Arne Aarre Madland, GBU
 • Styremedlem: Valborg Sør-Reime Søyland, GBK
 • Styremedlem: Liv Siqveland Borgersen, GBK

2019 har vært et godt år med tanke på utleie. Leieinntektene har økt med ca kr 20 000,- i forhold til 2018.

Gjesdal Bygdahus fremstår som et solid og allsidig utleiebygg som passer til de fleste anledninger.

Det har i løpet av høsten blitt skiftet alle vinduene i begge etasjene ned mot bekken. Dette pga at vinduene var fra huset ble bygget og det var på tide å skifte disse. For dette fikk vi kr 50 000,- i støtte fra Gjesdal Kommune.

I tillegg ble gardinskinnene skiftet og storsalen ble malt/lasert 2 strøk for å lysne opp salen.

Ønsker å takke utleieansvarlige Inge og Ann Iren Gjesdal for lang og flott innsats for Bygdahuset. De trer nå av som Utleieansvarlige og erstattes av Tore og Merili Høyland fra feb 2020.

Ønsker også å takke de vaskeansvarlige som sørger for at huset holder seg rent og pent for alle som kommer.

Mvh

Styret

Utleielokaler som passer til de fleste anledninger