Styret

Styret i arbeidsåret 2023 er:

(årstall i parentes er når personen kom inn i styre)

Jorunn Nevland (bygdekvinnelaget – 2022) – styreleder

Geir Oluf Hareland (bondelaget – 2017) – kasserar

Liv Siqveland Borgersen (bygdekvinnelaget – 2017) – styremedlem

Onar Lima (bondelaget – 2022) – styremedlem

 • Mobil: 
 • E-post: 

Eilin Fossfjell (bygdeungdomslaget – 2022) – styremedlem

 • Mobil: 
 • E-post: 

Roar Nedrebø (bygdeungdomslaget – 2023) – Styremedlem

 • Mobil: 
 • E-post: 

____________________________________________________

Personlige varamedlemmer:
Ivar Kyllingstad for Geir Oluf
 • Tlf: 414 53 960
 • E-post:
Roar Nedrebø for Suzann Pettersen
 • Mobil: 906 09 804
 • E-post:
Bjørg Egeland Madland for Liv Siqveland Borgersen
 • Mobil: 928 56 450
 • E-post:
Anita Ravndal for Jorunn Nevland
 • Mobil: 
 • E-post:
Arne Eivind Bollestad for Onar Lima
 • Mobil:  
 • E-post:
Therese Ravndal for Eilin Fossfjell
 • Mobil: 468 89 845
 • E-post:

_____________________________________________________

Revisorar:
Svein Kj. Søyland (bondelaget – 2020) – revisor
Astrid Øgland (bygdekvinnelag – 2004) – revisor

_____________________________________________________

Personlege varamedlemmer:
Arnfinn Auestad for Svein Kj. Søyland
Margunn Nedrebø for Astrid Øglend
Ordstyrar på årsmøte:
Magnus Søyland (bondelaget- 2014) – ordstyrar på årsmøte 2022

Utleielokaler som passer til de fleste anledninger