Styret

Styret i arbeidsåret 2021 er:

(årstal i parentes er når personen kom inn i styre)

Kjetil Nedrebø (bygdeungdomslag – 2013) – leder

Geir Oluf Hareland (bondelaget – 2017) – kasserar

Liv Siqveland Borgersen (bygdekvinnelaget – 2017) – styremedlem

Arne Eivind Bollestad (bondelaget – 2018) – styremedlem

Valborg Sør-Reime Søyland (bygdekvinnelaget – 2015) – styremedlem

Suzann Pettersen (bygdeungdomslaget – 2020) – styremedlem

____________________________________________________

Personlige varamedlemmer:
Ivar Kyllingstad for Geir Oluf
 • Tlf: 414 53 960
 • E-post:
Roar Nedrebø for Suzann Pettersen
 • Mobil: 906 09 804
 • E-post:
Bjørg Egeland Madland for Liv Siqveland Borgersen
 • Mobil: 928 56 450
 • E-post:
Jorunn Nevland for Valborg Sør-Reime Søyland
 • Mobil: 970 72 870
 • E-post:
Tellef Eidland Lima for Arne Eivind Bollestad
 • Mobil:  415 59 941
 • E-post:
Therese Ravndal for Kjetil Nedrebø
 • Mobil: 468 89 845
 • E-post:

_____________________________________________________

Revisorar:
Svein Kj. Søyland (bondelaget – 2020) – revisor
Astrid Øgland (bygdekvinnelag – 2004) – revisor

_____________________________________________________

Personlege varamedlemmer:
Arnfinn Auestad for Svein Kj. Søyland
Margunn Nedrebø for Astrid Øglend
Ordstyrar på årsmøte:
Magnus Søyland (bondelaget- 2014) – ordstyrar på årsmøte 2021

Utleielokaler som passer til de fleste anledninger