Årsmelding 2016

ÅRSMELDING FOR GJESDAL BYGDAHUS 2016

I 2016 har styret i Gjesdal Bygdahus gjennomført 3 styremøter. Under disse møtene har styret behandlet disse sakene:

 • Parkeringsplass
 • Drifts saker
 • Investeringer
 • Utleie av bygget
 • Ansatte
 • Vaskeansvarlige
 • Brannvern, IK Internkontroll
 • Vaktmesterordning
 • Vaskedagen
 • Ryddedagen
 • Nøkkelsystemet
 • Markedsføring
 • Årsmøte 2016

Under årsmøte 2015 ble eierlagene enige om at 2016 skulle bli et spareår. Det har det blitt. Det er ikkje blitt gjort noen større investeringer, men det har vært fokus på løpende driftskostnader og generell drift.

Den største investeringen har vært nye understell til de stolene som trengte nye.

Bygget har hatt jamn utleie gjennom hele året og det har ikke vært noen større utfordringer i driften.

Styret har jobbet med grensejustering ift det arealet av parkeringsplassen som ligger på annens grunn. Har fått godkjent søknad hos Kommunen om fradeling av areal fra Tonje Gjesdal Idland på gnr 27, bnr 16 (nedkjørsel til kjeller og areal langs gjerde) og fra Matthias Søyland og Valborg Sør-Reime Søyland på gnr 27, bnr 2 (halve parkeringsarealet mellom grindahuset og bygdahuset. Disse områdene skal inn under gnr 27, bnr 31. Det jobbes fortsatt med overføring av areal fra kommunen etter bygging av parkeringsplassen. Styret har sammen med kommunen satt mål om å få samlet alt som Bygdahuset eier under ett gards- og bruksnummer.

Styret bad på årsmøte 2015 eierlagene om utvidet økonomisk støtte i 2016. Det ble søkt om kr 50 000,- fra hvert eierlag for å øke driftskapitalen i Bygdahuset. Dette ble behandlet i styrene til eierlagene i ettertid og godkjent. Bygdahuset har i tillegg søkt om og mottatt kr 25 000,- fra Studieforbundet Næring og Samfunn i Gjesdal (SNS).

Mvh

Kjetil Nedrebø

Styreleder

Utleielokaler som passer til de fleste anledninger